Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásna nad Hornádom (Košice) - Kaplnka Utrpenia Krista
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnku postavili z kameňa a tehál a omietli vápnom. Na čelnej stene je otvorená veľkým oblúkovo zakončeným vstupom, zakrytým železnou dvojkrídlovou mrežou. V nárožiach má štyri hladké stĺpy. Vo vrchole sedlovej strechy je ručne kovaný železný kríž. [1]
 

Mobiliár kaplnky tvoria tri kamenné polychrómované sochy, umiestnené na oltárnej menze. V strede je socha Bolestného Krista, znázorňujúceho sediaceho muža, podopierajúceho si hlavu s tŕňovou korunou, zahaleného do červeného plášťa, vľavo socha sv. Jána Nepomuckého v odeve kanonika s veľkým krížom v náručí, a po pravej strane socha sv. Antona v tradičnom františkánskom hnedom plášti s kapucňou, ku ktorému sa vinie malý Ježiš. Plastiky rustikálneho vzhľadu vyhotovil neznámy kamenár. [2]
 

Kaplnka patrí medzi najstaršie v regióne. V roku 1791 ju dal postaviť barón Jakub Meško. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí oproti Kostolu sv. Cyrila a Metoda.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 261.
[2 - 3] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 261.
GPS
48.671463, 21.318697
48°40'17.3"N 21°19'07.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk