Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásna nad Hornádom (Košice) - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Siplak
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1935 podľa projektu M. M. Harminca. Stavba je inšpirovaná románskou architektúrou a maďarskou secesiou zo začiatku 20. storočia. Ide o trojloďový kostol pseudobazilikálnej dispozície so segmentovým zakončením presbytéria. Stredná loď má kazetový strop, bočné lode majú pruské klenby dosadajúce na deliace stĺpy lode, resp. na stenové piliere obvodového múru. Zariadenie kostola pochádza z rokov 1940 – 1950. [1]
 

V areáli kostola je pamätná doska Lacka, rodáka z Krásnej, dlhoročného profesora na Gregoriánskej univerzite v Ríme. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013Krásna nad Hornádom - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 125.
[2] www.farnostkrasna.sk (16.10.2013)
GPS
48.671101, 21.318704
48°0 40' 15.96", 21°0 19' 7.33"www.pamiatkynaslovensku.sk