Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krasňany
Iný názov
Kaštieľ Pongráczovcov
Lokalita
obec Krasňany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Dva samostatné neskororenesančné dvojpodlažné kaštiele, postavené vedľa seba v malom časovom rozpätí. Staršia budova je situovaná východným smerom a datovaná do roku 1678, mladšia bola postavená koncom 17. storočia. Objekty boli renovované v roku 1898 a 1914. Starší kaštieľ má pôdorys tvaru písmena U, na nároží sú dve štvorcové veže. Predpokladá sa, že bol postavený na mieste staršieho objektu – vodného hradu alebo kúrie. V strede priečelia je polkruhovo zakončený vstupný portál so skoseným trojuholníkovým štítom, v ktorom je plytký reliéf erbov s letopočtom 1678 a nápisom. [1] Renesančný vstupný portál pravdepodobne viedol na padací most. [2] Na fasáde sú obnovené sgrafitové ornamentálne pásy, deliace budovu na spôsob kordónových ríms. [3] Stavebné, murárske práce vykonával majster Lukáš Čierny z Budatína so synom Jánom. [4] Miestnosti sú zaklenuté renesančnými krížovými alebo valenými klenbami s lunetami. Na poschodí sú trámové stropy. [5]
 

Druhý kaštieľ, postavený na západnej strane na pôdoryse tvaru písmena U, má na nárožiach okrúhle veže s kuželovou strechou. Priečelia sú členené pravidelným rytmom okien na poschodí a protikladnou redukciou okien na prízemí. Úprava okien na poschodí so štukovým obrazcom v parapete. Na prízemí, vľavo od hlavného vstupu sa zachovalo pôvodné renesančné okno s mrežami. Vo dvoch slepých oknách poschodia nad vstupnou bránou boli barokové maľby (sv. Michal a sv. Jozef) z 18. storočia. Nádvorná fasáda má otvorené arkády na prvom i druhom podlaží. Miestnosti prízemia sú zaklenuté plytkými renesančnými krížovými klenbami a valenými klenbami s lunetami. Na poschodí sú rovné stropy. Medzi oboma kaštieľmi je prízemné spojovacie krídlo zo začiatku 19. storočia so štukami na bráne. [6] Oba objekty vytvárajú spolu uzavretú dispozíciu s ústredným dvorom. [7]
 

V parku sú dve barokové mytologické kamenné plastiky z obdobia okolo roku 1700. [8]
 

Kaštiele vlastnil rod Pongrácz až do roku 1948. Po roku 1989 získali majetok späť, ale historické sídla predali.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Komplexná obnova pamiatky bola vykonaná v rokoch 1966 – 1977. Projektová dokumentácia: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka, 1966. Stavebné práce: Pamiatkostav Žilina. Rekonštrukcia parku: Vojenské lesy a majetky Pliešovce, 1971 (projektová dokumentácia a realizácia). [9]
 

Kaštieľ slúžil ako prírodovedná expozícia Považského múzea Žilina. Dokumentovala vývin živej a neživej prírody okresu a čiastočne aj severozápadného Slovenska. [10]
 

Krasňany – kaštieľ (č. ÚZPF 1350/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autorka: Doc. PhDr. Zuzana Ševčíková. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľov je dobrý. Prostredie v okolí pamiatok je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Objekty sú v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Krasňany foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Krasňany foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Krasňany foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 125.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 114.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 125.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 114.
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 125.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 114.
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 125.
[9] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 18.
[10] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 114.
[11] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - OBUCHOVÁ, Viera: Kaštiele v Krasňanoch. K dejinám pamiatkových hodnôt. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 33 – 39.
www.obeckrasnany.sk
GPS
49.212495, 18.889043
49°0 12' 44.98", 18°0 53' 20.55"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk