Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
krásne umenia
skupina umení, ktorých cieľom je vyjadriť umelcove predstavy a vyvolať estetický zážitok u ľudí. Využívajú všetky možnosti umenia. Patria sem výtvarné umenia, literatúra, hudobné umenie, divadlo a ďalšie. Ak v umení prevládnu iné funkcie, krásne umenia prechádzajú do úžitkových umení. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 126.


www.pamiatkynaslovensku.sk