Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásno - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Krásno nad Nitricou
Lokalita
obec Krásno, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1801. Opravovaný bol v 19. a 20. storočí. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. [1]
 

Na hlavnom oltári je obraz Povýšenia sv. Kríža od J. Zannusiho z roku 1806. Kazateľnica je klasicistická z roku 1801. V interiéri sú voľné plastiky sv. Barbory a Immaculaty, barokové z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 126.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 126.
Bibliografia
www.obeckrasno.sk
GPS
48.597141, 18.312745
48°35'49.7"N 18°18'45.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk