Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásnohorské Podhradie
Lokalita
obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická kúria z roku 1885. Dali ju postaviť Andrássyovci. Od roku 1906 v budove býval gróf Maldechen, ktorý sa do rodiny priženil. Po roku 1945 v nej bola umiestnená lesná správa. [1]
 

Je to prízemná budova na pôdoryse tvaru L s dlhým bočným krídlom. Nárožia budovy zvýrazňujú plytké jednoosové rizality. Vo dvorovej časti je zasklená pilierová chodba. Zadnú časť bočného krídla tvorí poschodová prístavba, v ktorej pôvodne boli detské izby. Oplotenie s kovanými mrežami a brána sú pôvodné. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa Andrássyovskej obrazárne.
Fotogaléria
Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie (v pozadí hrad Krásna Hôrka) foto © Viliam Mazanec 8/2023Kúria Krásnohorské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2023
Poznámky
[1 - 2] www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/-tipy-na-vylet (31.12.2019)
GPS
48.654994, 20.596363
48°39'18.0"N 20°35'46.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk