Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň
Lokalita
obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava, Košický kraj
História
Secesná budova postavená v rokoch 1908 - 1910. Jednopodlažná centrálna stavba na pôdoryse gréckeho kríža s priestormi medzi ramenami kríža, takže obvod stavby je chápaný blokovo. Jednotlivé ramená krížového pôdorysu tvoria rizality, medzi ktorými sú o niečo nižšie rohové miestnosti. Jadrom stavby je veľká výstavná sieň s horným osvetlením, ku ktorej sa pridružila vstupná hala a prevádzkové priestory. [1]
 

Objekt stojí voľne v secesne ohradenej záhrade a má všetky fasády bohato členené motívmi maďarskej secesie. Na vonkajšej stene budovy sa nachádza farebný majolikový reliéf na spôsob talianskych renesančných Robbiových prác, znázorňujúci Madonu na tróne obklopenú sv. Františkom Assiským, sv. Urbanom, sv. Dominikom a sv. Jurajom. [2]
 

Pre starého grófa Dionýza Andrássyho bola obrazáreň splnením jedného zo životných snov. Často v nej sprevádzal návštevníkov. Galériu v roku 1944 vyrabovali sovietski vojaci a neskôr im slúžila ako koniareň. Potom bola budova využívaná ako sýpka, klub mládeže a od roku 1977 sa v nej nachádzala národopisná výstava Gemerského múzea. Od roku 1990 slúži pôvodnému poslaniu – obrazárni. Zo starého fondu je najpozoruhodnejší obraz Ferenca Paczku - Attilova smrť. [3]
 

Andrássyovská obrazáreň bola na Slovensku v období svojho vzniku unikát. Išlo o súkromnú galériu významného uhorského šľachtického rodu. V dobe otvorenia v nej bolo vystavených až 145 výtvarných diel.

Kontakt
Andrássyho obrazáreň
Lipová 122, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Otváracie hodiny
Streda - Nedeľa
9:00 - 17:00
Prístup
Stojí vedľa Andrássyovskej kúrie. Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Od roku slúži ako malá galéria portrétov z 18. a 19. storočia.
Fotogaléria
Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023Krásnohorské Podhradie - Andrássyovská obrazáreň foto © Viliam Mazanec 8/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 128.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 128.
[3] http://obeckrasnohorskepodhradie.sk/-andrassyho-galeria (31.12.2019)
GPS
48.654785, 20.596474
48°39'17.2"N 20°35'47.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk