Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásnovce - Židovský cintorín
Lokalita
obec Krásnovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín vznikol na rozhraní 19. a 20. storočia. Prvá písomná zmienka o obývaní Krásnoviec Židmi je z roku 1828. Vtedy ich v obci žilo tridsaťdva. Podľa záznamu z roku 1877 ich už v obci žilo sedemdesiat. Sčítanie židovského obyvateľstva, ktoré predchádzalo deportácii v časoch Slovenského štátu za druhej svetovej vojny, vykázalo v Krásnovciach tridsaťsedem Židov. Je však pravdepodobné, že tento údaj nie je presný, pretože v tom čase sa už mnohé rodiny ukrývali. [1]
 

Deportácie postihli aj obyvateľov Krásnoviec; dňa 9. 5. 1942 boli odtiaľ všetci sčítaní Židia násilne odvlečení. Boli to predovšetkým Moskovitsovci, Weimannovci, Berkovitsovci, Kirschenbaumovci a Schüllerovci. O tom, že niektorým sa podarilo ukryť pred sčítaním i odvlečením do koncentrákov svedčí fakt, že rodina Šimonovičovcov sa počas celého zvyšku vojny, teda takmer tri roky, schovávala v pivnici domu u Pavla Smrigu. Na tomto mieste dnes už stojí nová veľká stavba so zelenou strechou. Je to prvý dom v Šamudovciach hneď vedľa cintorína. Rodina Šimonovičovcov počas vojny dokonca prekopala podzemnú chodbu, ktorá viedla z pivnice Smrigovcov priamo na cintorín. Keby došlo k prehliadke domu, plánovali tadiaľ utiecť skôr, než ich odhalia. [2]
 

Posledný pohreb na cintoríne sa konal tesne pred deportáciou. Pochovali na ňom Dávidova Moskovitsa, ktorý žil v rokoch 1850 – 1942. Jeho hrob je ohradený a renovovaný, pretože tak urobili jeho potomkovia, ktorí sem za ním prichádzajú z Izraela. Podľa informácií od správcu cintorína tu opakovane prišlo viacero návštev aj zo slovenskej a českej Židovskej náboženskej obce. [3]
 

V súčasnosti sa na cintoríne už nepochováva, nachádza sa tu asi pätnásť hrobov. Náhrobky sú najmä z pieskovca, ale aj z bieleho mramoru. Cintorín je verejne prístupný. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na hlavnej ulici obce, presnejšie presne na rozhraní obcí Krásnovce a Šamudovce. Od cesty je oddelený betónovým múrom a starou železnou bránou. [5]
Poznámky
[1 - 5] www.regionkosice.com/en/index.php?id=683&tx_ttnews[tt_news]=82&tx_ttnews[backPid]=552&no_cache=1 (26.6.2020)
Bibliografia
www.krasnovce.eu
GPS
48.714066, 21.885524
48°42'50.6"N 21°53'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk