Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásny Brod - Chrám sv. Jána Krstiteľa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krásny Brod, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1809. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža má skosené hrany a je zakončená barokovou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom, hlavným a bočným oltárom z konca 19. storočia je novoklasicistické s retardovanými barokovými rozvilinami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Okolo kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 129 - 130.
GPS
49.243103, 21.899846
49°14'35.2"N 21°53'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk