Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny I.
Lokalita
obec Krásny Brod, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V katastri obce sa nachádzajú tri vojnové cintoríny z obdobia prvej svetovej vojny. Dva sú situované priamo v obci a jeden neďaleko kóty 400, asi 1,5 kilometra juhovýchodne od obce. [1]
 

Vojenský cintorín v archívnych zložkách označovaný ako Krásny Brod I. sa nachádza na okraji civilného cintorína v Krásnom Brode. Jeho poloha je jasne definovateľná podľa veľkého železného kríža na betónovom podstavci. Miesto posledného odpočinku tu našlo celkom 273 vojakov. [2]
 

Cintorín pozostáva z piatich masových hrobových šácht. Šachty č. 34, 35, 36 a 40 boli pôvodne označené ako hroby známych vojakov. Počas exhumácii došlo k ich preznačeniu na masové šachty, do ktorých boli exhumovaní ďalší vojaci. V šachte č. 34 je pochovaný Pavel Peršín a s ním ďalších 32 neznámych vojakov. V šachte č. 35 Ivan Hordenko spoločne s 30 neznámymi vojakmi. V šachte č. 36. Jindřich Bujdoso spoločne s 57 neznámymi vojakmi. V šachte č. 40 je pochovaný ríšsky Nemec Bernhard Ehmke spoločne s 32 neznámymi vojakmi. V masovej šachte č. 39 evidujeme 37 neznámych vojakov. [3]
 

V zostávajúcich 48 hroboch je pochovaných 49 neznámych vojakov. Známa je totožnosť iba jedného z nich. V hroboch s číslami 1 až 20, ktoré sú jednotlivé, pôvodný údaj z evidenčných listov uvádza, že v každom hrobe je pochovaný jeden vojak. Tento pôvodný údaj je však preškrtnutý a nahradený údajom 21 padlých vojakov v 20 jednotlivých hroboch Vysvetlenie dáva priložený náčrt, podľa ktorého sa na cintoríne nachádza nielen hrob č. 9, ale aj hrob č. 9a. V hrobe č. 21 je pochovaný Michal Bődy, ktorý zomrel 28.11.1914. U zvyšných padlých vojakov, s výnimkou ríšskeho Nemca BernhardaEhmkeho, ktorý padol 7. mája 1915, je dátum úmrtia neznámy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

V súčasnosti je vojenský cintorín zrekonštruovaný. Plocha cintorína je pravidelne kosená a udržiavaná. Žiaľ, na cintoríne absentuje aspoň základná informačná tabuľa o jeho histórii. [5]

Poznámky
[1 - 5] http://oukrasnybrod.sk/kultura/vojenske-cintoriny-1-svetovej-vojny/ (21.8.2021)
GPS
49.225190, 21.896866
49°13'30.7"N 21°53'48.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk