Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II.
Lokalita
obec Krásny Brod, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Druhý vojenský cintorín sa nachádza v blízkosti zrúcaniny kláštora baziliánov, asi 50 metrov východne od kaplnky. V archívnych zložkách je označovaný ako Krásny Brod II.. [1]
 

Zložka o vojenskom cintoríne poskytuje iba pomerne skromné informácie. Z náčrtu cintorína a legendy, ktorá je k nemu priložená vyplýva, že na tomto vojenskom cintoríne nachádzajúcom sa neďaleko kláštora baziliánov sa nachádza celkom 10 masových hrobových šácht, v ktorých je pochovaný neznámy počet vojakov. Zvyšných 90 hrobov je jednotlivých. Zložka obsahuje aj niekoľko evidenčných protokolov, z ktorých sa dozvedáme, že v hrobe č. 1 je pochovaný Adolf Beker, v hrobe č. 3 ruský dôstojník Nikita Anobesont a v hrobe č. 14 Alfred Holer. [2]
 

Posledný evidenčný protokol uvádza, že celkovo je na cintoríne pochovaných asi 1 006 neznámych vojakov. Odkiaľ žandári zo žandárskej stanice v Medzilaborciach, ktorá bola poverená starostlivosťou o vojenské cintoríny v Krásnom Brode, došli k takémuto údaju, nie je známe. Totižto ani priložený náčrtok neobsahuje údaje o počtoch pochovaných v jednotlivých šachtách. [3]
 

Podľa pôvodného náčrtu mal vojenský cintorín pôdorys štvorca, v ktorom boli relatívne súmerne rozmiestnené hrobové polia. V strede cintorína bol umiestený kríž. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Vojenský cintorín neďaleko Monastýra dlhé roky chátral. Ešte v roku 2002 bola cela plocha cintorína zarastená náletovými rastlinami. Hrobové polia vystupovali nad okolitý terén 15 až 20 cm. Na ploche cintorína sa nachádzal drevený pravoslávny kríž a pomník neznámeho svätca. [5]
 

Cintorín je zrekonštruovaný. Celá jeho plocha bola vyčistená od náletových drevín a žiaľ, došlo aj k zarovnaniu hrobových polí. V súčasnosti tak už nie je možné identifikovať presnú polohu jednotlivých hrobov. V strede cintorína bol osadený veľký železný kríž. Na ploche cintorína sa aj dnes nachádza pomník svätca. Do budúcnosti by bolo vhodné v blízkosti cintorína osadiť informačnú tabuľu informujúcu o jeho histórii, ale i o tuhých bojoch, ktoré sa odohrali v priestore kláštora baziliánov. [6]

Fotogaléria
Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. (v pozadí  Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky a veža kláštorného kostola) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. (v pozadí  Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky a veža kláštorného kostola) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny II. (v pozadí  Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky a veža kláštorného kostola) foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1 - 6] http://oukrasnybrod.sk/kultura/vojenske-cintoriny-1-svetovej-vojny/ (21.8.2021)www.pamiatkynaslovensku.sk