Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kravany - Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kravany, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na mieste staršieho gotického kostola, z ktorého sa ešte donedávna zachovala iba murovaná ohrada a krstiteľnica. Nový kostol postavil v rokoch 1841 - 1842 M. Pollák zo Spišských Vlách. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaná empora podklenutá pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami. Veža je zakončená zvonovitou helmou s laternou. Okolo kostola bola ešte v minulom storočí murovaná ohrada. [1]
 

Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia s retardovanými rokokovými prvkami. Na polygonálnom rečništi sú obrazy štyroch evanjelistov. Krstiteľnica je gotická zo 14. storočia, kamenná s plytkou okrúhlou kupou na profilovanej nohe. Neskorobarokové sochy anjelov z druhej polovice 18. storočia sú drevorezby z niekdajšieho barokového oltára. Krucifix je barokový z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 130.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 130.
Bibliografia
www.kravany.sk
GPS
48.999231, 20.200238
48°59'57.2"N 20°12'00.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk