Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kreativita
tvorivosť, schopnosť objavovať nové vzťahy, nachádzať neobvyklé spôsoby riešenia, originalita, vynachádzavosť [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 126.


www.pamiatkynaslovensku.sk