Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremná - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Krempach
Lokalita
obec Kremná, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1787 – 1788. Obnovený bol v roku 1933. Jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami a krížovými klenbami zbiehajúcimi na rímsy nástenných pilastrov. [1] Fasáda je hladká. Veža je krytá barokovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1933. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 130.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 130.
GPS
49.356111, 20.698141
49°21'22.0"N 20°41'53.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk