Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - banícke domy
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Reprezentujú ľudové staviteľstvo 19. a začiatku 20. storočia. Boli prízemné zrubové, alebo kamenné, omietnuté, alebo poschodové – s drevenou pavlačou. Základný typ baníckeho domu má trojpriestorovú dispozíciu so strednou prechodnou chodbou, pri poschodových domoch sa schodmi z chodby vystupovalo na poschodie a na pavlač. Stropy sú drevené trámové, s horným zákopom. Poschodové banícke domy s pavlačou majú drevené pavlače nesené trámami, čo je pre banícke domy v okolí Kremnice typickým znakom. Tvar strechy je sedlový, na štíte ukončený polvalbou, alebo je celá strecha valbová. Ako krytina sa pôvodne používal drevený šindeľ. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Poznámky
[1] www.kremnica.sk (4.1.2016)
Bibliografia
HRAŠKOVÁ, Naďa: Obnova baníckeho domu v Kremnici. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4, s. 57 - 59.
www.kremnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk