Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - cestný most
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný gotický most pochádzajúci zo 14. storočia. Upravený bol v 19. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Banská cesta.
Fotogaléria
Kremnica - cestný most foto © Patrik Kunec 10/2016
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (31.3.2018)
Bibliografia
www.kremnica.sk
GPS
48.708515, 18.914367
48°42'30.7"N 18°54'51.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk