Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Nenápadná sakrálna stavba bola postavená v roku 1773 ako prícestná kaplnka. Jej vzhľad sa bez zmien zachoval až podnes. Presný vznik kaplnky dokumentuje datovanie na klenáku kamenného portálu a listina o vysvätení, ktorá bola kedysi uložená v kaplnke. [1]
 

Objekt má hladké fasády, na južnej strane s včlenenou bránou. Vstupný portál má hladkú šambránu so segmentovým ukončením s podseknutím a pätkami, v strede oblúka s klenákom. Dvere sú drevené kazetové, v strednej časti s kovanou mriežkou, s vpletanými písmenami – na južnej strane SAO a na severnej strane S, spojené MRA a O. Okná majú segmentové ukončenie s podseknutím. Nad vstupom je tympanón a nárožia stavby sú mierne skosené. Fasády ukončuje profilovaná rímsa a stupňovitý sokel, ktorý sa na severnej strane zvažuje smerom k potoku. Sedlová strecha s valbou má nad vstupom a tympanónom drevenú vežičku so stanovou strieškou. [2]
 

Malá obdĺžniková budova má v interiéri osemuholníkový pôdorys, ktorý je vytvorený vloženými dvojitými pilastrami v rohoch stavby. Na podlahu dosadajú pilastre cez hladký sokel, ktorý je k nim tvarovaný na spôsob pätiek. Vstup do interiéru z južnej strany a okná na západnej i východnej strane prirodzene osvetľujú vnútro kaplnky, kde dodnes nie je zavedená elektroinštalácia. Na severnej strane je nika pre oltár. Okná i dvere majú šikmé špalety so segmentovými záklenkami. [3]
 

Jednoducho architektonicky stvárnený sakrálny objekt prekvapí pri pohľade do interiéru a na hlavice pilastrov s rímsou svojím zastropením, ktoré vytvára dojem kupoly s iluzívnou nástennou maľbou s priehľadom až do nebies. Rokoková nástenná maľba začína na plastickej rímse s maľovaným zábradlím, nad ktorým pokračuje modrá obloha s obláčikmi, medzi ktorými v strede sedí a vznáša sa Boh-Otec s trojuholníkovou svätožiarou. Okolo neho sa na obláčikoch vznášajú anjelici. [4]
 

Dekoratívne zdobené rímsové zábradlie je členené zrkadlami a volútami, pričom v nábehoch na kupolu sú štyri postavy svätcov – sv. Jozef s ľaliou, sv. Joachim s košíkom, holubmi a palicou, sv. Anton Paduánsky s Jezuliatkom a ľaliou a napokon sv. Ján Nepomucký s krížom a ratolesťou. Svätci sú umiestnení v kartušiach nad pilastrami kaplnky, rámovanie okolo kartuší tvoria volúty. Nad kartušami sú v zábradlí vázy a mušle s rokajami a akantmi. Ostatné steny sú hladké, jednofarebné, členené len oknami a vstupom, oproti ktorému je oltárna menza s obrazom sv. Anny s malou Máriou. [5]
 

Rokoková menza s obrazom a svätostánkom je spojená s dvojicou svietnikov s rokajovým motívom. Na stenách sú konzolové jednoramenné svietniky. [6]
 

Vonkajšia jednoduchosť až strohosť kaplnky, ktorá aj v interiéri pokračuje až po hlavice pilastrov, sa potom náhle zmení na veľkolepú ilúziu vysokého až nebotyčného priestoru. Jemné pastelové tóny a ladnosť postáv s dokonalou ilúziou umeleckoremeselne stvárneného zábradlia neexistujúceho otvoru dáva tušiť príbuznosť vzniku kaplnky s niekdajším farským kostolom na juhovýchodnej strane hlavného námestia Kremnice. Takto podobne bol zrejme riešený kostol na námestí v dobe jeho barokovej prestavby, ktorá je známa len zo zobrazených exteriérov na historických obrazoch mesta. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na severnej strane cesty, ktorá viedla od mestských brán na východ cez Kremnické vrchy na Krahule, Skalku až do Banskej Bystrice. V tejto časti mesta sa už zástavba pomaly stráca a cestou mierne stúpajúcim terénom okolo potoka sa vchádza do lesov pod Kremnickým štítom. [8]
Poznámky
[1 - 8] HUSOVSKÁ, Ľudmila: Kaplnka svätej Anny v Kremnici. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 28.
Bibliografia
HUSOVSKÁ, Ľudmila: Kaplnka svätej Anny v Kremnici. In: Pamiatky a múzea, 1998, č. 1, s. 28 - 29.
www.kremnica.sk
GPS
48.706779, 18.937844
48°42'24.4"N 18°56'16.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk