Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnické Bane - pamiatková zóna
Lokalita
obec Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na usporiadaní zástavby obce sa odráža vplyv terénnej konfigurácie. Zástavba nemá hlavnú os alebo ústredný priestor, ale organicky sleduje spleť uličiek hromadnej dediny rešpektujúc terénne danosti montánneho prostredia. Domy špecifické pre kremnickú banskú oblasť sú radené ku komunikácii rôzne, prevažne pozdĺžnou stranou. Základom zástavby boli pôvodne samostatné prízemné a dvojpodlažné zrubové banícke dvoj alebo štvordomy, ktoré slúžili pre viaceré rodiny. Každá rodina mala svoj samostatný byt. Skladal sa z izby, v ktorej bolo kúrenisko a z komory na spanie. Domy majú vysokú valbovú strechu pôvodne krytú šindľom, niekedy so štítom a s polvalbou. Do izieb a komôr sa vstupovalo cez pitvor spoločný pre všetky byty v objekte. Rozloženie miestností po jeho oboch stranách bývalo súmerné. Takisto súmerné bolo rozdelené poschodie a sprístupnené schodiskom z pitvora. Charakteristickým prvkom domov boli drevené pavlače na poschodí nesené predĺženými stropnými trámami. Usporiadanie domov nasvedčuje tomu, že ich pôvod nevychádzal z ľudovej tradície, ale ich vzory pochádzali z mestského prostredia. Tejto skutočnosti nasvedčuje aj minimálne hospodárske zázemie náležiace k domom, najmä absencia stodôl. Najstaršie objekty v obci pochádzajú z 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V Kremnických Baniach je od roku 1993 vyhlásená pamiatková zóna zameraná na ochranu pôvodného prostredia lokality a jedinečnej baníckej architektúry. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec leží v severnej časti Kremnických vrchov na ceste č. 65 z Pohronia do Turca asi 4 km severne od Kremnice. Rozkladá sa prevažne na pravej strane Mútneho potoka v čiastočne odlesnenom chotári. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 93.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 93.
[3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 92.
GPS
48.733716, 18.908211
48°044'01.4"N 18°054'29.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk