Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kristológia
veda, ktorá sa zaoberá Ježišom Kristom.www.pamiatkynaslovensku.sk