Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krivá - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krivá, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v rokoch 1925 – 1926. Má moderné interiérové vybavenie. Výmaľba pochádza z roku 1936 a autorom je akademický maliar Július Adam. [1]
 

Kostol má kapacitu 400 miest. Kameň kostola posvätil biskup Ján Vojtašák 10. mája 1925. Vysviacka kostola sa uskutočnila 29. augusta 1926 za účasti vyše 10 000 veriacich zo širokého okolia. Samotná stavba kostola bolo veľmi náročná. Bolo treba denne organizovať brigády, povozy, zabezpečiť stravovanie robotníkov aj ich ubytovanie. Na vnútorné vybavenie interiéru prispeli jednotlivci z obce a Krivania v Amerike poslali peniaze na zakúpenie oltára sv. Antona. V tom období to bola najdôležitejšia stavba v obci, ktorej bol podriadený celý dedinský život. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Umelecká výmaľba interiéru kostola s náboženskými biblickými výjavmi z roku 1936 pretrvala do roku 1994, kedy ju bolo potrebné reštaurovať. Kostol je postavený vedľa veľmi frekventovanej komunikácie, hlavnej cesty hore Oravou do Poľska a tak otrasy ťažkotonážnych kamiónov a tankov za druhej svetovej vojny sa na kostole podpísali. K rekonštrukcii sa prikročilo po zhodnotení stavebného, statického i kultúrnohistorického stavu objektu, jeho exteriéru a interiéru. V rámci generálnej opravy sa na objekte vymenila strešná krytina, prebehlo odkanalizovanie, zavedenie vodovodu, úpravy a opravy vonkajšej fasády, reštaurovanie celého interiéru kostola. Reštaurátorom nástenných malieb bol akademický reštaurátor Václav Olšanský. Občania na obnove kostola zdarma odpracovali spolu vyše 6 500 hodín. Veža kostola má 33 m a sú na nej zabudované hodiny, ktoré ukazujú čas na všetky svetové strany. Zvony sú na elektrický pohon. Plynofikácia kostola bola vykonaná v roku 2001 so zabudovaním podlahového kúrenia. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce. Nachádza sa v tesnej blízkosti hlavnej cesty cez obec.
Fotogaléria
Krivá - Kostol sv. Jozefa foto © Jiří Fiedler 7/1973
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 143.
[2 - 3] www.kriva.sk (11.1.2015)
Bibliografia
www.kriva.sk
GPS
49.282923, 19.480015
49°16'58.5"N 19°28'48.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk