Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krivany - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krivany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z čias okolo roku 1300 s neskoršími úpravami a s prestavbou po požiari v roku 1770. [1] V roku 1614 sa stal kostol evanjelickým. Od roku 1734 sa obec Krivany stala čisto katolíckou. [2] Kostol bol obnovený v roku 1890. [3] Renovovaný bol aj v rokoch 1921 – 1922. [4]
 

Kostol je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, pristavanou severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou. V presbytériu je pôvodná ranogotická krížová rebrová klenba so svorníkom, na ktorom je gotická ružica. Rebrá sú klinové vyžľabené a dosadajú na malé klinové konzoly. Na východnej strane presbytéria je zamurované gotické okno s fragmentom kamennej kružby. Loď má rovný strop a polkruhom zakončené okná. Fasády sú hladké, na južnej strane je malý výklenok s ľudovou soškou sv. Floriána z roku 1838. Veža pri severozápadnom nároži kostola bola postavená v období renesancie, v polovici 17. storočia. Jej dnešná úprava je z roku 1890, keď dostala vysokú stanovú strechu s ihlancom. Na veži sú úzke štrbinové okná a fragmenty strieľní. [5] Vo veži sú v súčasnosti tri zvony. [6]
 

Vnútorné zariadenie je z 90. rokov 19. storočia. Monštrancia je baroková z 18. storočia s reliéfmi sv. Jozefa a Márie. Dva neskorobarokové kalichy s akantovou a páskovou ornamentikou, jeden datovaný rokom 1736. Štyri barokové cínové svietniky zo 70. rokov 18. storočia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Krivany - Kostol sv. Štefana Prvomučeníka foto © Jiří Fiedler 4/1974Krivany - Kostol sv. Štefana Prvomučeníka foto © Jiří Fiedler 4/1974Krivany - Kostol sv. Štefana Prvomučeníka foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 144.
[2] www.krivany.sk (22.12.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 144.
[4] www.krivany.sk (22.12.2014)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 144.
[6] www.krivany.sk (22.12.2014)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 144.
Bibliografia
www.krivany.sk
GPS
49.172868, 20.908640
49.172868,20.90864www.pamiatkynaslovensku.sk