Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krivany - vodný mlyn
Iný názov
Mušinka
Lokalita
obec Krivany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný vodný mlyn s horným náhonom pochádzajúci z prelomu 17. a 18. storočia. Dvojpodlažný objekt postavený na pôdoryse obdĺžnika. [1] Bol súčasťou majetku panstva v Krivanoch. Na jeho pohon sa využívala voda z miestneho potoka, ktorá roztáčala mlynské koleso.
 

Vodný mlyn bol v minulosti hnaný vodou privádzanou na vrch dreveného kolesa s lopatkami tzv. žľabom. Zrno sa v ňom mlelo medzi dvoma veľkými kameňmi, ktoré boli na to špeciálne upravené. Neskôr sa mlelo na tzv. valkach. Mlyn bol vo funkčnom stave do roku 1952. Mlelo sa v ňom zrno na krupicu, šrot a múku. Vyrábala sa kukuričná krupica, krúpy a elektrina pre vlastnú potrebu, keď ešte v Krivanoch vôbec nebola. V roku 1948 prebehlo znárodnenie a neskôr prišla povinnosť vstúpiť do družstva. V roku 1952 bol mlyn s pílou uzavretý a zapečatený. [2]
 

V roku 1984 sa vodnému mlynu dostalo pozornosti zo strany štátu, kedy bol zapísaný do zoznamu technických pamiatok, no nie až natoľko, aby sa vyčlenili určité finančné prostriedky na jeho záchranu. V roku 1991 sa začali práce na jeho záchrane. Od roku 1996 vzniklo Združenie ochranárov Hornej Torysy Kamenný mlyn, ktorého hlavným cieľom je obnova starého vodného mlyna s kolesom a náhonom do pôvodného funkčného stavu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vodný mlyn je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 4236/1.

Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý. Je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí na okraji obce. Hlavná ulica 1.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (7.11.2019)
Bibliografia
www.krivany.sk
GPS
49.169048, 20.915712
49°10'08.6"N 20°54'56.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk