Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
krížová cesta
znázornenie utrpenia Kristovej krížovej cesty na kalváriu v Jeruzaleme od Pilátovho rozsudku až k položeniu do hrobu na 7 a od baroka 14 samostatných obrazov – zastavení.www.pamiatkynaslovensku.sk