Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krná - zvonica
Lokalita
obec Krná, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný objekt vežového typu postavený na štvorcovom pôdoryse v roku 1912. [1] V hornej časti má otvorenú drevenú nadstavbu. Zvonica je zakončená masívnejším ihlancom. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý.
Prístup
Stojí uprostred obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 146.
Bibliografia
www.krna.sk
GPS
48.509647, 19.740416
48°30'34.7"N 19°44'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk