Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z konca 18. storočia. Opravovaný bol v roku 1885, 1912 a 1949. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a západnou vežou. Fasáda je členená rustikovanými pilastrami a nadokennými festónmi. Na nárožiach veže sú kompozitné hlavice. Na volútových štítoch medzi vežou a šírkou lode sú kamenné vázy. Veža má barokovú stiahnutú baňu s laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z prvej polovice 20. storočia s výnimkou luiséznych lavíc, ktoré pochádzajú z čias stavby kostola. [2] Kostol vymaľoval Július Adam, vitrážne okná vytvoril Walfes Gida. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnicu vyrezal v roku 1912 Jozef Rifesser z Tirolska. Autorom štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1930 bol Jozef Neškudla. Organ zostavil v roku 1915 Otto Rieger. [3]
 

Prvý kostol bol vybudovaný už v roku 1424. Súčasný sakrálny objekt bol postavený v roku 1774 na mieste starého. Farskú budovu dokončili v roku 1780. [4]

Pamiatková ochrana
Rozsiahla rekonštrukcia kostola prebehla v rokoch 1997 - 2002. Súsošie sv. Cyrila a Metoda ako i Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pred kostolom boli inštalované v roku 2000. V roku 2004 bola otvorená v objekte kostola pamätná izba Mikuláša Šprinca a iných významných krompašských rodákov. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 149.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 149.
[3 - 5] www.krompachy.sk (19.7.2016)
Bibliografia
www.krompachy.sk
GPS
48.909641, 20.873740
48°54'34.7"N 20°52'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk