Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
krstiteľnica
kamenná, bronzová, alebo drevená nádoba s krstnou vodou nahrádzajúca ranokresťanské baptistériumwww.pamiatkynaslovensku.sk