Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krtovce - Kaplnka (Kostol) Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krtovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná sakrálna stavba, ktorá bola v roku 1878 prestavaná v pseudoromásnkom slohu. Opravovali ju v roku 1935. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, za ktorým je pristavaná polygonálna sakristia. Presbytérium je zaklenuté konchou a loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. V zadnej časti lode je murovaný chór. Fasády sú členené lizénami. Do priečelia situovaná vstavaná veža je krytá zvonovitou prilbou. Zvon z roku 1853 ulial A. Oravecký. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri kostola uvádza renesančnú kamennú sväteničku s letopočtom 1663 a nápisom. Má okrúhly tvar s plastickým dekorom listovca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce. Vedľa kaplnky sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 149.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 149.
Bibliografia
www.krtovce.sk
GPS
48.541469, 18.014853
48°32'29.3"N 18°00'53.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk