Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kručov - Chrám sv. Paraskevy
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Ruský Kručov
Lokalita
obec Kručov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený okolo roku 1783. Sakrálny objekt nadviazal na staršiu stavbu. Ide o derivátny typ východoslovenských trojpriestorových kostolov, ktoré majú presbytérium, centrálne chápanú loď a otvorené podvežie (babinec). Nie celkom tradične je koncipované presbytérium, ktoré nemá štvorcový tvar, ale je v podobe polkruhovitej veľkej apsidy. V lodi kostola sú dve polia pruskej klenby, s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilierov. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža má zvonovitú barokovú cibuľovitú strechu s laternou. Kostol počas jednotlivých období prechádzal viacerými zmenami. [1]
 

Zaujímavé sú zvony, ktoré sú umiestnené vo zvonici chrámu. Najstarší pochádzajúci z druhej polovice 17. storočia je zdobený dekórom kvetov a listov, a odlial ho, ako na to upozorňuje nápis na ňom, zvonár Matej Ulrich z Prešova. Tento zvon ako jediný prečkal obdobie prvej svetovej vojny, keď sa väčšina zvonov využila ako cenný zdroj surovín. Roztavili sa a vyrobili sa z nich zbrane. Ďalšie zvony sú podstatne mladšie. Odliali ich v roku 1923. Väčší z nich, zasvätený sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, venovali chrámu spoločne majetnejší obyvatelia obce. Konkrétne Michal Mašlej, Michal Krucik a Michal Dzurjanin. Zvon odliala známa dielňa bratov Buchnerovcov, pracujúca v Košiciach. Menší z novších zvonov dali zasa zhotoviť veriaci, ktorí sa z Kručova a okolitých obcí vysťahovali do Ameriky. [2]
 

Máloktoré mestá a dediny na Slovensku sa môžu pochváliť tak pestrou konfesionálnou skladbou, ako práve obce tohto regiónu. Podľa úradných štatistík a výkazov napríklad v roku 1862 žilo v Kručove 30 rímskych katolíkov, 24 gréckych katolíkov a 57 evanjelikov. Dvaja tunajší obyvatelia boli iného vierovyznania. Nemožno súčasne vylúčiť, že na pomerne vysoký počet úradne vykazovaných príslušníkov evanjelickej cirkvi mala vplyv i skutočnosť, že rozhodujúca časť pozemkov v obci bola stále pod kontrolou príslušníkov evanjelickej šľachtickej rodiny Dessewffy. [3]
 

V rámci sčítania obyvateľstva v roku 2001 sa prihlásilo k svojmu vierovyznaniu: 14 rímskokatolíkov, 180 gréckokatolíkov, 48 pravoslávnych. V roku 2011 sa prihlásilo k svojmu vierovyznaniu: 12 rímskokatolíkov, 168 gréckokatolíkov, 35 pravoslávnych. [4]
 

Ako zatiaľ najstaršieho, resp. prvého kňaza v Kručove, sa podarilo identifikovať správcu gréckokatolíckej farnosti Jána (Johannesa) Hlivjaka, ktorý v obci pôsobil približne v rokoch 1788 – 1829. Spravoval súčasne filiálku v Ruskej Voly, pričom napríklad v roku 1828 pod túto farnosť patrilo celkovo 468 veriacich. Svetskými patrónmi farnosti boli v tom čase najväčší majitelia pôdy v obci, príslušníci významnej šľachtickej rodiny Dessewffy. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Poznámky
[1 - 5] www.krucov.ocu.sk/sk/-cirkev (4.3.2020)
Bibliografia
www.krucov.ocu.sk
GPS
49.114159, 21.607743
49°06'51.0"N 21°36'27.9"E



www.pamiatkynaslovensku.sk