Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina – Budova múzea Andreja Sládkoviča (Meštiansky dom)
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický jednopodlažný dom prešiel viacerými stavebnými úpravami. Bol rozšírený a nadstavaný v 17. – 18. storočí a v 19. storočí prefasádovaný. V tom čase budova získala súčasnú podobu a zrejme aj vstupnú bránu. [1]
 

Najstarší známi majitelia boli Žemberiovci (Semberi, Zsembery), zemania zo Žemberoviec a Súdoviec. Evanjelickú šľachtickú rodinu vystriedal lekárnik Amman, po ktorom dom zdedila jeho manželka a prenajímala ho. V daňových záznamoch je vedený ako „dom vdov.“ [2]
 

Podľa neoverenej legendy ho navštívila aj cisárovná a uhorská kráľovná Mária Terézia. V druhej polovici 19. storočia dom spolu s ďalšími dvoma v meste vlastnil advokát a slovenský národovec Gustáv Lehotský, ktorý v ňom začiatkom 20. storočia privítal českého spisovateľa Jaroslava Haška. Neskôr ho zdedila jeho dcéra Oľga vydatá za zememerača Dr. Ing. Alexandra Gogavu, zajatca (či emigranta?) gruzínskeho pôvodu. [3]
 

Po smrti poslednej majiteľky dom mesto Krupina v 50. rokoch prenajímalo rôznym podnájomníkom. V objekte bývalo až 5 – 6 rodín a v jednej miestnosti aj rodina Považanovcov, kam chodili žiaci na súkromné hodiny klavíra. [4]
 

Od roku 1965 v dome sídlilo Mestské múzeum Andreja Sládkoviča, ktoré v roku 1968 otvorilo brány verejnosti a v roku 1978 prešlo pod správu okresného Vlastivedného múzea vo Zvolene (neskoršie Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen). Od roku 2010 budova i Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine prešli pod správu mesta Krupina. Záhradu múzea zdobí starý orech a ruže svetoznámeho šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda. Pod budovou múzea je spleť pivníc v rozsahu takmer sto metrov. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži pre účely múzea.
Prístup
Sládkovičova 20
Poznámky
[1 - 5] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.352517, 19.065884
48°21'09.1"N 19°03'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk