Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne tolerančný klasicistický kostol postavený v rokoch 1784 – 1786. Rozšírený vežou bol v rokoch 1824 – 1829. Prefasádovali ho v roku 1841. Sieňový priestor je v interiéri ohraničený štyrmi piliermi, nesúcimi valenú klenbu s lunetami a murovanú protestantskú emporu. Pred vchodom sa nachádza malý portikus. [1] Priečelie členené kordónovou rímsou a pilastrami ukončuje tympanón. Okná v priečelí sú obdĺžnikové, do ďalších častí interiéru preniká svetlo cez obdĺžnikové okná zvrchu uzavreté segmentovým nadpražím s profilovaným frontónom. [2]
 

Barokovo-klasicistický oltár so stĺpovou architektúrou z čias tavby kostola má ústredný obraz Nanebovstúpenia Pána od banskobystrického maliara S. Letača. [3] Hlavný oltár sa nachádzal na južnej strane a kazateľnica je pri južnom pilieri dodnes. Pôvodné zariadenie sa zväčša nezachovalo. Kostol mal mramorovú krstiteľnicu s dvoma kovovými krstiteľnými misami z roku 1909 od V. Becka z Prostějova. V roku 1820 bol oltár premiestnený na západnú stranu, ale už s novým oltárnym obrazom od banskobystrického maliara Letača. Starý obraz Kalvárie z čias stavby bol umiestnený v sakristii. Nový organ zakúpený v roku 1889 umiestnili na východnú stranu kostola. Po veľkom požiari v roku 1824 sa zbor rozhodol začať stavať novú vežu, ktorú dokončili v roku 1829. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti mesta.
Fotogaléria
Krupina - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 152.
[2] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 152.
[4] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.353313, 19.067777
48°21'11.9"N 19°04'04.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk