Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Halmayho dom
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Dom postavili v roku 1906 pre hlavného slúžneho Halmayho. Viacpriestorová, no v pôdoryse jednoduchá budova, napodobňujúca jednokrídlové kaštiele, je zakotvená v romantickej tradícii 19. storočia. Istú lokálnu monumentálnosť dotvára zvýšená strecha zdôrazňujúca hlavný vchod, dnes už bez bosáže. Najozdobnejšou je vstupná časť s prezdobenou strechou s malým okienkom, pričom ďalšie časti strechy boli riešené jednoduchou polvalbou, doplnenou okrúhlymi vikierovými oknami. [1]
 

Celá stavba sa vymyká architektonickej tvorbe v meste; je akýmsi krupinským „Grassalkovichovým palácom (Bratislava)“. Všetky miestnosti stavby majú rovné stropy. Bočné časti priečelia sú zvýraznené oblúkovými hlavnými rímsami, ktoré ohraničujú štukami (iniciály majiteľa stavby LH) a ornamentálnym motívom vyzdobené polia. Objekt situoval majiteľ od starého mesta na dištanc a osadil ho do nového parku, čím ešte viac zdôraznil jeho jedinečnosť. Patrí k významných architektonickým stavbám v meste. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži pre účely Centra voľného času.
Prístup
Stojí na ulici Milana Rastislava Štefánika.
Poznámky
[1 - 2] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.350750, 19.068237
48°21'02.7"N 19°04'05.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk