Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1794. Malý centrálny priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou hranolovou zvonicou. Interiér je zaklenutý českou plackou. Fasády sú členené lizénami a segmentovo zakončenými oknami. [1] Veža je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Oltár s obrazom Panny Márie pochádza z konca 19. storočia. [2]
 

Podľa iného zdroja bola kaplnka postavená na samom okraji mesta pri ceste do Zvolena v roku 1784. Pôvodné zariadenie kaplnky z čias jej výstavby sa nezachovalo. Umelec a krupinský mešťan J. Strammer v 19. storočí namaľoval jednoduchý obraz motivovaný patrocíniom kaplnky (Sedembolestnej Panny Márie). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na okraji mesta. Nachádza sa v jeho severnej časti.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 152.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 152.
[3] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.362791, 19.063366
48°21'46.1"N 19°03'48.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk