Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1852. Opravená bola začiatkom 20. storočia. Malá sakrálna stavba zakončená segmentovým uzáverom a vstavanou vežou. Samotný sieňový priestor je zaklenutý českou plackou. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená dvojstupňovou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády veže sú členené nárožnými pilastrami a segmentovo ukončenými zvukovými oknami.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza v interiéri kaplnky hlavný oltár s obrazom sv. Anny od J. Strammera, klasicistický z roku 1852. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 152.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 152.
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.350219, 19.061929
48°21'00.8"N 19°03'42.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk