Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina – Trojičný stĺp
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový stĺp pochádza z roku 1752. Opravený bol v roku 1873 a 1912. Z trojuholníkového odstupňovaného podstavca vyrastá vysoký pilier s okosenými hranami, zakončený volútovou hlavicou, na ktorej je súsošie Najsvätejšej Trojice (Otec, Syn a Duch Svätý). Na podstavci stoja plastiky – sv. Urban, Mikuláš, Florián. Róchus a na čelnej strane pred pilierom socha Immaculaty. [1]
 

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanetiho morové súsošie na hlavné námestie – Veľký rínok. Objednávku umelec splnil takmer dokonale, na plastiky i samotnú hmotu pilierovej konštrukcie však použil krupinský tuf, kameň nízkej kvality. V roku 1752 stĺp už na severnej strane námestia stál. Bol prvý v poradí veľkých morových stĺpov, ktoré sa neskôr postavili v neďalekých banských mestách (Banská Štiavnica, Kremnica). Svätci mali – ako to hovorí text stĺpa – ochraňovať mesto pred ohňom, morom, krupobitím a od všetkého zlého. Trojičný stĺp viackrát opravovali a nakoniec boli plastiky vymenené za súčasné kópie. [2]

Pamiatková ochrana
Replika.
Súčasný stav a využitie
Stav repliky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Svätotrojičnom námestí.
Fotogaléria
Krupina – Trojičný stĺp  foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina – Trojičný stĺp  foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina – Trojičný stĺp  foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina – Trojičný stĺp  foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina – Trojičný stĺp  foto © Ladislav Luppa 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 152.
[2] LUKÁČ, Miroslav: Kultúrne a historické pamiatky. www.krupina.sk/kulturne-a-historicke-pamiatky (19.10.2020)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.354376, 19.066570
48°21'15.8"N 19°03'59.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk