Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Vartovka (Strážna veža)
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Vojenská protiturecká pozorovacia veža, ktorú postavili v roku 1564 na vyvýšenom mieste juhovýchodne od mesta. Je to štíhla kamenná veža štvorcového pôdorysu s drevenou ochodzou, ku ktorej vedie zvonku drevené schodište. Veža má úzke strelné štrbiny. [1] Je vysoká približne 13 metrov. Hlavnou úlohou veže bolo spolu s ďalšími vartovkami na okolí (pri hrade Čabraď, na Sitne, pri Banskej Štiavnici, Zvolene, Banskej Bystrici, Ľubietovej a i.) informovať o blížiacich sa Turkoch, alebo povstaleckých vojskách. [2]
 

Vartovka prestala plniť svoju úlohu začiatkom 18. storočia a postupne pustla. Obnoviť sa ju podarilo až v druhej polovici 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Projektová dokumentácia: SVŠT Bratislava, Katedra teórie a dejín architektúry, Ing. arch. Majzlík, 1965. Obnova objektu – Pamiatkostav Žilina, 1971. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
 

Slúži ako rozhľadňa na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Z Vartovky je krásny výhľad na mesto, Štiavnické vrchy, Krupinskú planinu a čiastočne možno pozorovať okolité lazy a Bzovícky hrad. [5]

Prístup
Stojí juhovýchodným smerom od mesta Krupina.
Fotogaléria
Krupina - Vartovka zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1928)Krupina - Vartovka foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 150.
[2 - 3] www.krupina.sk (13.6.2014)
[4] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 18.
[5] www.krupina.sk (13.6.2014)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.349339, 19.079117
48°20'57.6"N 19°04'44.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk