Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krušetnica - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krušetnica, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1811 – 1828. Upravili ho okolo roku 1870. Dispozične opakuje pôdorysnú schému barokovej jednoloďovej stavby s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nástropná maľba z roku 1940 je od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. Empora s obrazmi svätcov a Poslednej večere je z pôvodného dreveného kostola zo začiatku 18. storočia (boli premaľované), ďalšia časť bola umiestnená v priestore pod vežou. [1] Fasády sú hladké, členené iba polkruhovo zakončenými oknami. Veža členená lizénovým rámom je zakončená barokovou cibuľou s laternou.
 

Hlavný oltár s maľbou M. Rátskayho z polovice 19. storočia. Bočný oltár Navštívenia od M. Rátskayho st. je z konca 18. storočia. Kazateľnica s obrazmi evanjelistov pochádza z rokov 1820 – 1830. Kamenná krstiteľnica je z rokov 1811 – 1828. Obraz Krista je z 18. storočia. Obraz Snímania z kríža je tiež z 18. storočia. Zvon vyrobili v roku 1740. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 152 - 153.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 153.
Bibliografia
www.krusetnica.sk
GPS
49.374292, 19.339525
49°22'27.5"N 19°20'22.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk