Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krušovce - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Krušovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp so sochou Piety z 18. storočia. [1] Stĺp s podstavcom je originál, ale súsošie je už kópia pochádzajúca z rokov 1998 – 1999. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí tesne pred Kaplnkou sv. Rodiny. Nachádza sa v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 153.
[2] www.pamiatky.sk (11.8.2020)
Bibliografia
www.krusovce.sk
GPS
48.592990, 18.207092
48°35'34.8"N 18°12'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk