Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kružlov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kružlov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami, postavený v roku 1822. Obnovený bol v roku 1935. Murovaná jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom a predstavanou vežou je derivátom typu východoslovenských kostolov projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1935. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 ešte uvádza, že na povale kostola boli zvyšky pôvodného klasicistického zariadenia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 153.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 153.
Bibliografia
www.kruzlov.sk
GPS
49.304582, 21.132455
49°18'16.5"N 21°07'56.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk