Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kružlová - drevený kostol
Lokalita
obec Kružlová, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Jeden z najstarších drevených chrámov zo šarišského regiónu sa nachádzal v Kružlovej. Obec mala kostol zrejme už koncom stredoveku a opisovaný objekt bol už druhý v poradí. Kružlovský farár sa spomína v roku 1726. Na základe architektúry datovali jeho súčasníci vznik kostola do polovice 17. storočia. Pravdepodobne tento objekt bol opisovaný vo vizitácii z roku 1746, keď sa mal nachádzať v primeranom stave a určite vo vizitácii z roku 1814, kde sa spomína ako farský gréckokatolícky, vo zvonici mal tri zvony a patronátne právo držal gróf Ján Aspremont. [1]
 

Drevený kostol stojaci vo východnej časti intravilánu obce mal tradičnú architektúru, vyznačujúcu na trojdielnosťou (svätyňa – loď – babinec) s orientáciou v smere východ – západ. Architektonické gradovanie vytváralo typicky vzostupné usporiadanie veží. Svätyňu ukončoval rovný uzáver, pričom babinec mal rovnakú šírku ako loď a zaujímavo bol prístupný z juhu. [2]
 

Interiér s nepravými drevenými klenbami v tvare zrezaného ihlana presvetľovalo združené okno v južnej stene lode a štvorcové otvory v južnej i východnej stene svätyne. Najvyššie podlažie veže nad babincom a prízemie celého objektu členili v exteriéri zvislé lišty, ktoré kryli spoje medzi doskami. Zvyšok stavby vrátane veží pokrýval šindľový plášť. Veže so stanovými strechami ukončovali malé cibule, makovice a kríže.
 

Po výstavbe nového murovaného kostola v medzivojnovom období starý v jeho tesnej blízkosti zanikol. [3]

Poznámky
[1] SABOL, Dominik: Zaniknuté drevené chrámy na severovýchode Slovenska. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 46 - 47.
[2 - 3] SABOL, Dominik: Zaniknuté drevené chrámy na severovýchode Slovenska. s. 47.
Bibliografia
www.kruzlova.sk
GPS
49.363630, 21.582323
49°21'49.1"N 21°34'56.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk