Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kšinná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kšinná, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1814. Jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a pristavanou sakristiou. V zadnej časti priestoru je murovaný organový chór. V objekte je rovný strop. Fasády sú členené pilastrami. Priečelie zakončuje zalamovaný murovaný štít. [1]
 

Oltár je klasicistický z čias stavby kostola. V stĺpovej architektúre je oltárny obraz Zmŕtvychvstanie z 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická so štvorhranným dreveným parapetom, zdobeným rozvilinou. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína renesančný kalich z roku 1628 a druhý kalich z roku 1877. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kšinná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017Kšinná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017Kšinná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 155.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 155.
GPS
48.808415, 18.352224
48°48'30.3"N 18°21'08.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk