Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kubáňovo - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kubáňovo, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1737. Reštaurovaný bol v roku 1910 a 1940. Je to jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou lunetovou klenbou. Loď má pruskú klenbu s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Na západnej strane lode je murovaný organový chór. Fasády sú členené nárožnými pilastrami. Na priečelí je kamenný obdĺžnikový portál a dve niky so sochami svätcov. [1] Veža je zakončená baňatou strechou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. Hlavný oltár sv. Ladislava má starý barokový obraz svätca z čias stavby kostola. Zvon vyrobili v roku 1870. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza aj neskorobarokovú monštranciu z 18. storočia. [2]
 

Vedľa kostola stojí pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 155.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 155.
GPS
48.057420, 18.807918
48°03'26.7"N 18°48'28.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk