Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuchyňa - božie muky
Lokalita
obec Kuchyňa, okres Malacky, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.obeckuchyna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk