Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuková - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kuková, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol, pravdepodobne z prvej polovice 14. storočia, ktorého pôdorys a jadro ostali gotické. Kostol bol už v roku 1564 označený ako starodávny. K väčším opravám stavby došlo po požiaroch v rokoch 1648 a 1795, z ktorých druhá dala kostolu dnešný klasicistický vzhľad. V 19. storočí sa uskutočnili bežné práce údržby objektu a doplnil sa inventár. Exteriér kostola je klasicistický, fasády boli členené lizénovým rámom, ktorý sa opakoval aj na veži. Veža má ihlancovú strechu s trojhrannými štítmi nad podstrešnou rímsou. [1]
 

Kostol je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, širokou pozdĺžnou loďou a predstavanou nízkou vežou. Presbytérium je kryté českou plackou, v priestore pod vežou je valená klenba a loď má rovný strop. Na severnej strane presbytéria je renesančný portál do valene krytej sakristie. Vnútorná úprava lode so západnou polkruhovou emporou je klasicistická. Schodište vedúce na emporu ako aj piliere, na ktorých stojí jej drevený parapet sú neoklasicistické z roku 1910. [2]
 

Oltár v luiséznom architektonickom vybavení má v nadstavcovom štíte nápisovú tabuľu s chronostichonom (1797) a nový obraz Krista s Máriou a Martou z roku 1910. Kazateľnica je z roku 1801, murovaná, riešená v ľudovom prepise klasicistických tvarov. Krstiteľnica je kamenná klasicistická z konca 18. storočia. Organ je neskoroklasicistický z roku 1844. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Fotogaléria
Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2013Kuková - Evanjelický kostol - vstup foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 157.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 157.
Bibliografia
www.kukova.ocu.sk
GPS
49.110286, 21.452124
49°06'37.0"N 21°27'07.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk