Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kukučínov - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Oros, Oros za Hronom
Lokalita
obec Kukučínov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1775. Prestavali ho v roku 1801. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Murovaný organový chór má mierny konvexný parapet. Fasády sú hladké. [1] Veža je zakončená zvonovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias okolo roku 1779 s oltárnym obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Bočné oltáre sv. Štefana kráľa a sv. Jána Nepomuckého boli neskorobarokové z roku 1779 s obrazmi svätcov uprostred. Kazateľnica je rokoková z roku 1770, na polkruhovom parapete a baldachýne rokajový dekor. Kamenná krstiteľnica s dreveným vrchnákom je barokovo-klasicistická z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína aj kamenné neskorobarokové sväteničky z druhej polovice 18. storočia, rokokové dvere z polovice 18. storočia s rokajovým kovaním a neskorobarokové cibórium z 18. storočia s tepaným dekorom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 157.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 157.
GPS
48.087295, 18.702561
48°05'14.3"N 18°42'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk