Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kultúrna difúzia
proces šírenia, rozptylu a prenášania kultúrnych prvkov a ich systémov z jednej kultúry do druhej [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 129.


www.pamiatkynaslovensku.sk