Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kultúrne pamiatky na Slovensku trápi nezáujem a peniaze
kulturne-pamiatky-na-slovensku-trapi-nezaujem-a-peniaze kulturne-pamiatky-na-slovensku-trapi-nezaujem-a-peniaze kulturne-pamiatky-na-slovensku-trapi-nezaujem-a-peniaze

 

Nízky záujem verejnosti a nedostatok financií – to sú dva základné momenty, ktoré brzdia komplexnejšiu a rozsiahlejšiu obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Napriek tomu existujú postupy a úsilie ľudí, ktorí sa snažia o zachovanie výrazných stôp našej minulosti.
 

www.asb.sk/architektura/stavby/pamiatky-brownfieldy/kulturne-pamiatky-na-slovensku-trapi-nezaujem-a-peniaze
 

Práve vzťah verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a pamiatkam je pri ich ochrane najdôležitejší. Určitým spôsobom vnímame romantickú krásu a čaro pamiatok (hradné komplexy, opulentné barokové paláce alebo čičmianske drevenice sú vo výhode), ale ich spoločenskú hodnotu nedoceňujeme. Obdivujeme pamiatky a historické mestá za hranicami Slovenska, ale zásadným spôsobom sa nás nedotýkajú developerské projekty, pri ktorých miznú historické štvrte a cenná architektúra 20. storočia.
 


 

Absencia reálneho vzťahu a záujmu verejnosti k architektonickému kultúrnemu dedičstvu tak otvára bezbrehé možnosti, ako s ním zaobchádzať – zvládnuteľnou prekážkou je len niekoľko úradov a skupina nepochopených aktivistov. Jediným nástrojom, ktorý by dokázal súčasnú situáciu zmeniť, je tlak verejnej mienky. V súčasnosti je veľmi slabý alebo absentuje úplne.
 


 

Zanedbané, ošarpané, prestavbou zničené alebo ruinálne pamiatky, ktorých nie je po Slovensku málo, sú zjavne obrazom našej spoločnosti. Nemalý podiel na tomto stave má nepochybne aj 40-ročné dedičstvo z čias, keď všetko bolo všetkých a reálne nikoho. Pretrhnutie tradícií, vzťahov k zdedenému a predkom, deformácia vkusu – toto všetko môže byť rezíduum totality. Lenže v okolitých krajinách, ktoré mali podobnú totalitnú minulosť, je situácia výrazne odlišná.
 


 

Problém je teda ukrytý niekde v nás. Je však nutné veriť, že tento stav sa postupne (z)mení. Občianske združenia starajúce sa o hradné ruiny, záchrana a obnova židovských pamiatok nežidovskou komunitou, finančné príspevky jednotlivcov na obnovu pamiatok, postupné ožívanie zdevastovaných vidieckych kaštieľov a kúrií, prebúdzajúci sa záujem samospráv o vlastné pamiatky sú snáď dôkazom toho, že ochrana pamiatok nebude len záujmom pár desiatok slovenských pamiatkarov, ale postupne nás všetkých.www.pamiatkynaslovensku.sk