Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kunerad
Lokalita
obec Kunerad, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili v roku 1916. Je projektovaný v modernej secesnej inšpirácii. Vznikla bloková stavba s nárožnými vežami, terasami a arkádami. Interiéry sú riešené moderne. V druhej svetovej vojne bol objekt vypálený. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V roku 1959 bol kaštieľ opravený a prispôsobený na doliečovací ústav.
 

Kunerad – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 2087/1-3) - architektonicko-historický výskum – 1. etapa - rok 2012. Autori: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ vyhorel 10. marca 2010 a odvtedy chátra. Presne o dva roky neskôr, v ten istý deň, zhorel hrad Krásna Hôrka.
Fotogaléria
Kaštieľ Kunerad foto © Imrich Kluka 9/2012Kaštieľ Kunerad foto © Imrich Kluka 9/2012Kaštieľ Kunerad foto © Imrich Kluka 9/2012Kaštieľ Kunerad foto © Imrich Kluka 9/2012Kaštieľ Kunerad foto © Imrich Kluka 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 158.
[2] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.obeckunerad.sk
GPS
49.084927, 18.739607
49°05'05.7"N 18°44'22.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk