Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kunova Teplica - kaštieľ
Lokalita
obec Kunova Teplica, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ pochádzal zo začiatku 19. storočia a bol postavený v klasicistickom slohu. Počas druhej svetovej vojny bol zničený. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že z budovy ostali iba obvodové múry a na čelnej fasáde boli zvyšky klasicistickej štukovej úpravy. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 159.
GPS
48.611518, 20.380649
48°36'41.5"N 20°22'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk