Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kupola
zaklenutie okrúhlych, štvorhranných, alebo mnohohranných priestorov pologuľou – polguľová strechawww.pamiatkynaslovensku.sk