Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuraľany - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kuraly
Lokalita
obec Kuraľany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v rokoch 1735 – 1737 na mieste staršieho kostola, spomínaného v roku 1561. Kostol bol rozšírený o 16 m a upravený v roku 1927. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi je rovný strop. Murovaný organový chór má mierne vystupujúci parapet. Fasády člení jednoduché lizénové orámovanie. [1] Veža je zakončená zvonovitou prilbou s laternou.
 

Kazateľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia so sochami evanjelistov. Kamenná krstiteľnica je neskorobaroková s oblým kovovým vrchnákom z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína aj klasicistickú lampu na večné svetlo z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2002. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 159.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 159.
[3] www.kuralany.sk (20.11.2017)
Bibliografia
www.kuralany.sk
GPS
47.980317, 18.540109
47°58'49.1"N 18°32'24.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk